HOBİBAHCESİ.ORG
Bahçe,Botanik,Bodur Ağaçlar, Köy Fırını ile
Bahce Kulubesi yapımı, Denizcilik, Tekne Yapımı konularında bilgiler

 


Küçük veya büyük bir araziniz, arsanız veya bahçeniz var .......!!!!

 
 
Meyve bahçesi, sebze bahçesi  veya çiçek bahçesi yapmayı  düşünüyorsanız  eğer işe başlamadan önce bu yazıyı okumalısınız
. Çünkü aslında  bu araziye sizin istediğiniz değil de toprağın istedikleri ve kabul ettiklerini  dikmeyi düşünmelisiniz.


Neden mi?

Bahçenizin ilk kuruluşunda yapacaınız yanlış yada uygun olmayan bir cins seçimi ileride  size  geri dönmesi çok zor ve masraflı sorunlarıda beraberinde getirecektir.  Bu nedenle ilk kuruluşda ön hazırlıklar için harcayacağınız masrafları hiç önemsemeyin. 
 
İLK İŞİNİZ    :
Bu yazıyı okuduktan sonra arabanıza bel küreğinizi koyup arazinize gitmek ve aşağıda detayları ile anlatacağım  hususlara dikkat ederek arazinizden toprak örnekleri almak ve örnekleri uygun bir labaratuara götürmek olmalıdır..
 
Toprak Tahlili         : 
 
Toprak tahlili , Bir bahçe kuruluşu için  olmazsa olmazlardan biri olduğunu asla göz ardı etmemelisiniz. .

Bahçe toprağınız içinde mevcut olan veya olmayan ve bitkiler için gerekli olan besin maddesi miktarlarını belirlemek ve ona göre  toprakta yetiştirilecek bitkilerin gereksinim duyduğu gübrenin cinsinin ve miktarının belirlenebilmesi ve gübrelerin cins ve uygulama zamanını yine toprak analizi ile gerçekleşir.. 
 
Toprak analizi toprağımızın sulanmasının gerekli olup olmadığı ve yapısı bozulmuş toprakların ıslahı için ne yapılması gerektiği de belirlenir. Bu nedenle toprak analizine göre gübre kullanımı çiftçi için en ekonomik, en sağlıklı ve en doğru yoldur. Çünkü toprağa analiz yapılmadan gübre uygulaması çeşitli sorunlar yaratır.
 
Bununla birlikte tek başına toprak analiz sonucu ile bitkilerin beslenme durumları ve gübre gereksinimleri konusunda tamamen güvenilir bilgiler elde etmek mümkün değildir. Çünkü besin maddeleri yarayışlığı bitki/toprak arasındaki ilişkiye yakından bağlıdır ve bunu etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır.
 Toprak analizleri ile ilgili işlemler genel olarak altı bölüme ayrılabilir.
 

1)Toprak örneklerinin alınması
2)Toprak örneklerinin analize hazırlanması
3)Ekstraksiyon
4)Analiz
5)Analiz sonuçlarının yorumlanması
6)Gübre önerisi

Toprak analizlerinden beklenilen yararın elde edilebilmesi için iki noktaya özellikle dikkat edilmelidir.

Toprak örneği alınmasında dikkat edilecek hususlar;

Toprak örneği almadan önce örnek alınacak yerin eğimli mi? düz mü? rakımı ne kadar ?, toprak tipi gibi  arazi özellikleri belirlenmelidir. 
 

Muhakkak her tarladan ayrı ayrı toprak örneği alınması gerekir. Aynı tarla içerisinde farklı özellikler gösteren kısımlar da bulunabilir. Örneğin toprağın bir kısmı açık diğer kısmı koyu renkli ise bu durum tarlanın bu iki kısmında organik madde, demir gibi birçok madde bakımından farklılıklar olduğunu gösterir. Bu gibi alanlardan ayrı ayrı örnek alınması doğrudur. Eğer arazi çok büyük ise ve farklılıklar gösteriyorsa arazinin kağıt üzerine bir krokisi çizilerek değişik yerlerden farklı örnekler alınır.

Ahır gübresi veya kimyasal gübre verilen alanlar, toprak bünyesi farklı olanlar, renk farklılığı gösteren alanlar, tuzluluk görülen yerler,organik maddesi fazla olan alanlar, taban veya kıraç alanlar, meyil ve erozyon durumu farklı kısımlar, suların toplanabileceği çukur kısımlar işaretlenmelidir.

Toprak Örneği Alınmayan Yerler       ;

Çit veya yol kenarlarından daha önce kireç, ticari gübre ve çiftlik gübresi yığılmış yerlerden, kanal ve karıklardan, harman yerinden, arazinin tümsek ve çukur kısımlarından, sap, çöp ve yabancı otların yakıldığı yerlerden su birikintisi olan yerler ve su basmış yerlerden

Toprak Örneği Ne Zaman  Alınır :

Toprak örneklerinin analiz edilip gübre önerilerinin yapılabilmesi için gerekli olan süre göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle örnekler seracılık ve tek yıllık bitki yetiştiriciliğine ekimden dikimden yetişmiş meyve ağaçları için ise gübreleme zamanından yaklaşık 1-1,5 ay önce alınmalıdır. Toprak çamurlu iken ve donlu havalarda toprak örneği alınmaz.

Toprak Örneklerinin Alınması :

a) Toprak örnekleri bahçe, tarlanın genişlik ve genel durumuna S,U veya Z şeklinde dolaşılarak meyve bahçelerinde ağaçların taç iz düşümlerinden 4 veya 8 noktadan, 0-30 cm ve 30-60 cm ise 0-30 cm'lik tek derinlikten en az 6 en fazla 20 değişik yerden alınmalıdır. 

Örnek alınacak yerler işaretlendikten bu noktalardaki otlar çapa ve kazma ile toprak kaldırılmadan temizlenir. “V” şeklinde çukurlar açılır. Çukurun yan duvarından bel kürek ile önce 0-30 cm  derinlikten 4 cm p kalınlığında toprak parçası alınır. Topraklar temiz bir plastik kova içine konulur.
b) 30-60 cm  derinlikten aynı şekilde toprak dilimi alınır. Başka bir plastik kovaya konur. Belirlenen diğer noktalardan da örnekler alınır. Aynı derinliğe ait topraklar bir araya toplanır. İçindeki taş bitki atıkları ve çöpler temizlenir. Kesekler el ile mümkün olduğunca ezilir. Alınan toprak örnekleri iyice karıştırılır. Yaklaşık 1-1,5 kg kadarı naylon veya bez torbaya doldurulur.
c) Bir kağıt alınarak aşağıda ki bilgiler yazılır.

Arazinin sahibinin Adı Soyadı :..........................................
 
Arsanın bulunduğu mevkii     :............................................
 
Pafta/Ada/Parsel                     :............................................
 
Tarih ve yeri                             :... ........................................
 
Hangi derinlikten alındığı        :.............................................
 
.. 2 adet etikete yazılarak.


Biri torbanın içine konur.. Diğeri de torbanın üstüne yapıştırılır.  Arazinin çok büyük olması halinde 8-10 veya daha fazla yerden  alınan örnekler karıştırılarak karma örnek haline getirilmelidir.  Ayrıca toprak analizleri her 3-4 yılda bir tekrarlanmalıdır.

 
 
 
 


LÜTFEN YORUM BIRAKINIZ.

 

Altyapı ONTEK